مشخصات کارخانه هاي قند و شکر ايران
پيرانشهر
مشخصات كلي
1- نام كارخانه : كارخانه قند پيرانشهر
2- سال تأسيس : 1347
3- سال بهره برداري: 1348
4- نام کامل شرکت: شركت فرآوردهاي غذائي و قند پيرانشهر
5- آدرس و شماره تلفن کارخانه: آذربايجانغربي – كيلومتر 5 جاده پيرانشهر – نقده
4223202- 0444-4224006- 0444

6-آدرس و شماره تلفن دفتر تهران: خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي خيابان 19 پلاك 31 تلفن – 88710228 - 88717353

7- نوع شرکت: سهامي عام
8- وابستگي به نهادها: -

9-ميزان سرمايه شرکت: 45 ميليارد ريال

10- تعداد سهامداران: 445 نفر
11- اسامي سهامداران عمده: سرمايه گذاري كشت و صنعت گركان – سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران – سرمايه گذاري سپه – سرمايه گذاري ملي ايران – خانواده نوشيرواني – خانواده زنجاني – خانواده رباني – خانواده رشيدي – خانواده فربود 0

12- اسامي هيئت مديره: رحيم طالبيان مياندوآب – عباسقلي اردلان – ميرداود فربود – عباسعلي اسدالله بيگ – عزيز زنجاني – اسماعيل رشيدي – ابوالفضل روغني گلپايگاني 0

13-مدير عامل: رحيم طالبيان
14- رئيس کارخانه: كيومرث مريدي
15-مدير فني کارخانه: اسماعيل مسلم زاده
16- مدير کشاورزي: قادر اميرعشايري
17- مدير بازرگاني: ميرداود فربود
18- وضعيت شركت از نظر بورس اوراق بهادار : عضو بورس تهران و در تابلو اصلي فعاليت دارد
19-سال ورود به بورس: 1375
20- سرمايه گذاري در ديگر شرکت ها با ذکر نام و ميزان :
پيراسهم صد در صد – تحقيقات فني مكانيزه چغندرقنداروميه 49 درصد

21-ظرفيت کارخانه در زمان تاسيس: 1000 تن در روز
22- گواهينامه هاي بين المللي: -


23-داراي گواهي استاندارد از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران:
درسال 1380 گواهينامه استاندارد اخذ نموده است 0
24-تعداد کل پرسنل: دائم 125 نفر – موقت 175 نفر – فصلي 350 نفر
25- تعداد پرسنل مالي و اداري: -
26-تعداد پرسنل فني: -
27- تعداد کارگران دائم و فصلي: 650 نفر

28-آدرس پست الکترونيک کارخانه: INFO@PITASUGAR.COM
29-آدرس سايت اينترنتي کارخانه: WWW0PIRASUGAR.COM

مشخصات خاص
30- آخرين ظرفيت اسمي كارخانه :2501 تن در شبانه روز
31- تعداد روزهاي كاركرد كارخانه در پنج سال اخير :
165-173-156-137-132 روز
32- ارتفاع كارخانه از سطح دريا : -
33- مساحت کل كارخانه : 60 هكتار
34- مساحت زير بناي كارخانه : -
35- شركت هاي سازنده كارخانه : شركت اوكماس بلژيك سازنده اوليه درطرح توسعه ماشين آلات ساخت آلمان و داخل نصب شده است 0

36- منابع تأمين آب كارخانه و مقادير آن : رودخانه - 200 متر مكعب درساعت

37-نوع سيستم دفع فاضلاب کارخانه : سيستم تصفيه خانه بيولوژيكي
38- سطح زير كشت پنج سال اخير كارخانه :
5300 هكتار – 5269 هكتار – 4603 هكتار – 4450 هكتار – 4900 هكتار
39- ميزان چعندر توليدي پنج سال اخير :
209093 تن – 217456 – 205805 – 217179 – 195450
40- عيارچغندر پنج سال اخير :
% 15/17 - % 80/17 - % 78 /17 - % 61/17 - % 77/18
41- درجه خلوص چغندر قند در پنج سال اخير:
22/86 – 9/82- 65-87 – 15-87 – 84-86
42- استحصال پنج سال اخير :
02/69 – 23/71 – 01/80 – 11/78 – 33/76
43- ظرفيت عملي كارخانه در پنج سال اخير :
1212- 1257 – 1312- 1585 – 1450 تن

45- حداكثر فاصله تا مناطق چغندركاري: 80 كيلومتر
46- مقدار بذر چغندرخريداري شد و نوع آن : انواع بذور منوژرم 20 هزار واحد


47- مقدار سموم دفع آفات و نوع آن : انواع سموم – 70 تن


48 - تعداد چغندركاران : 3309 نفر
49- مناطق مهم چغندركاري : پيرانشهر – اشنويه – نقده – محمد يار – مهاباد


50- تعداد دستگاه ديفوزيون : 2 دستگاه
- نوع دستگاه ديفوزيون : BMA آلمان بظرفيت 2500 تن
RT با ظرفيت 1500 تن
- ظرفيت هر دستگاه ديفوزيون : 2500 تن = BMA – 1500 = RT

51- تعداد دستگاه پرس تفاله : 4 دستگاه
- نوع دستگاه پرس : افقي دو دستگاه 800 تن دو دستگاه 1000 تني

- شركت و كشور سازنده پرس : استورد نزوژ

52- نوع تفاله خشك توليدي: فشنگي
- ظرفيت اسمي دستگاه تفاله خشك كن : يكدستگاه 75 تني يكدستگاه120 تني
- شركت و كشور سازنده تفاله خشك كن : بلژيك – آلمان
-
53-ميزان تصفيه شکر خام در روز: 350 تن در شبانه روز

54- ميزان شكرسفيد توليدي ساليانه از چغندر و شكرخام ( ساليانه – روزانه ) :
ساليانه حدود 6000 تن
55- ظرفيت قند توليدي ( روزانه – ساليانه ) : -

56- تعداد انبار هاي قند و شکر: 4 عدد
57- نوع انبارهاي قند و شکر : سوله

58- مورد مصرف ملاس توليدي : درالكل سازي
- ظرفيت اسمي قند گيري از ملاس : ظرفيت الكل كشي 12000 ليتر در روز
- شركت و كشور سازنده سيستم قندگيري از ملاس : سازنده الكل سازي شركت طراح شهر

59-- فاصله كارخانه از معدن سنگ آهك : 5 كيلومتر
- مقدار سنگ آهك مصرفي ساليانه :
25000 تن
60- فاصله كارخانه از معدن كك : -
- مقدار ساليانه مصرف كك : -
- مقدار گاز مصرفي ساليانه در كوره آهك :
61- تعداد كوره بخار : 4 دستگاه
- ظرفيت توليد بخار : 120 تن درساعت
- شركت و كشور سازنده كوره بخار : ACEC بلژيك بابكوك آلمان

- فشار بخار كوره و درجه حرارت بخار داغ كوره : 35 بار 400درجه حرارت
- سوخت كوره بخار و ميزان مصرف ساليانه : مازوت و گاز سوز

62- تعداد توربين بخار : 4 دستگاه
- شركت وكشور سازنده توربين بخار : ACEC بلژيك AEG آلمان
- و زيمنس آلمان
- تعداد دور در دقيقه : 6276 7500 8000
- فشار بخار ورودي : 35 30 36
- حرارت بخار ورودي : 415 350 400
- فشار بخار رتور : 2 4/3 5/2
63- تعداد ژنراتور : 4 دستگاه
- شركت و كشور سازنده ژنراتور : ACEC بلژيك – AEG آلمان
و زيمنس آلمان
- تعداد دور در دقيقه در ژنراتور : 1500 1500 1500
- مقدار برق توليدي ( كيلو وات ساعت ) 1250 3000 6400
65- تعداد ديزل : 3 دستگاه
- نيروي محركه هر ديزل : KVA 150 - KVA 1250
- شركت و كشور سازنده ديزل : بلاكستون – كونفرآمريكا

66- ميزان استفاده از برق شبكه سراسري شهري ( كيلو وات درسال )
2000 كيلو وات ساعت


انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر ايران
واحد فن آوري اطلاعات

سايتهاي اعضاء و مرتبط با صنعت
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR