مشخصات کارخانه هاي قند و شکر ايران
شيرين خراسان
مشخصات كلي
1- نام كارخانه : کارخانه قند شيرين
2- سال تأسيس : 1342
3- سال بهره برداري: 1345
4- نام کامل شرکت: شرکت سهامي عام صنعتي و کشاورزي شيرين خراسان
5- آدرس و شماره تلفن کارخانه: مشهد ـ کيلومتر 3 بزرگراه مشهد باغچه کدپستي 91735
تلفن تماس : 8-3920231
فکس : 3920500

6- آدرس و شماره تلفن دفتر تهران: ميرداماد ـ بعد از خ نفت ـ شماره 233 کدپستي 19189
تلفن تماس : 85-22227983
فکس : 22276061

7- نوع شرکت: سهامي عام (خصوصي)
8- وابستگي به نهادها:
9-ميزان سرمايه شرکت: 50.000.000.000 ريال

10- تعداد سهامداران: 7468
11- اسامي سهامداران عمده:
صندوق بازنشستگي کارکنان بانک (57/4 %) ـ سرمايه گذاري ملي ايران (03/4 %) ـ سازمان بهزيستي (63/2 %) ـ آستان قدس رضوي (36/2 %) ـ قند بيستون (36/2 %) ـ شرکت نکاپلاستيک (06/2 %) ـ موسسه درماني و بهداشتي موسوي (18/1 %)

12- اسامي هيئت مديره:
مرتضي الهي (رئيس هيئت مديره) ـ محمدعلي افصحي ـ محمد ميرمحمد صادقي ـ جواد توکل هرندي ـ محمد گرجستاني ـ محمود مرواريد ـ شرکت سرمايه گذاري ملي ايران
13-مدير عامل: جمال الدين عباسيان
14- رئيس کارخانه: علي ناظران
15-مدير فني کارخانه: محمود حريري صنعتي
16- مدير کشاورزي: محمدرضا بهاري
17- مدير بازرگاني: سيدحسين مقدم

18-وضعيت شرکت از نظر بورس اوراق بهادار: سهامي عام
19-سال ورود به بورس: 1350
20- سرمايه گذاري در ديگر شرکت ها با ذکر نام و ميزان:
شرکت دفتر مشاوره و خدمات صنايع قند ايران 50
شرکت سهامي خاص کشت و صنعت کارون 500
شرکت سنگاه (سهامي خاص) 1.393.217
شرکت کشاورزي و دامپروري قدس خراسان 992
شرکت تحقيقات و خدمات زراعي چغندرقند خراسان 1.505.048
شرکت تعاوني سردخانه (خصوصي) 10
شرکت قند تربت جام (سهامي عام) 4.159.996
شرکت قند بيستون (سهامي عام) 3.799.999
شرکت قند ثابت خراسان (سهامي عام) 628.773
شرکت قند قهستان (سهامي عام) 260.028
شرکت نکاپلاستيک (سهامي عام) 1.005.142
شرکت ايران شکر (35% پرداخت شده) 180.000
صندوق تحقيق و توسعه 2

21-ظرفيت کارخانه در زمان تاسيس: 2500 تن در روز

22- گواهينامه هاي بين المللي: ايزو9001 2000
23-داراي گواهي استاندارد از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران: آري

24-تعداد کل پرسنل: 242 نفر
25- تعداد پرسنل مالي و اداري: 71 نفر ـ کشاورزي 19 نفر
26-تعداد پرسنل فني: 152 نفر
27- تعداد کارگران دائم و فصلي: دائم : 242 نفر فصلي : 1500 نفر

28-آدرس پست الکترونيک کارخانه: info@shirinsugar.com
29-آدرس سايت اينترنتي کارخانه: www.shirinsugar.com

مشخصات خاص
30- آخرين ظرفيت اسمي كارخانه : 3000 تن در روز
31- تعداد روزهاي كاركرد كارخانه در پنج سال اخير : 83 روز (1380) , 113 روز (1381) , 149 روز ( 1382) , 88 روز (1383) , 84 روز (1384)

32- ارتفاع كارخانه از سطح دريا : 990 متر
33- مساحت کل كارخانه : 200.000 مترمربع
34- مساحت زير بناي كارخانه : 113.350 مترمربع
35- شركت هاي سازنده كارخانه : شرکت پوليمکس سکوپ ـ لهستان

36- منابع تأمين آب كارخانه و مقادير آن : آب چاه متوسط 350 مترمکعب در ساعت يا 8400 مترمکعب در روز
37-نوع سيستم دفع فاضلاب کارخانه : فاضلاب صنعتي در زمينهاي کشاورزي کارخانه مورد مصرف قرار مي گيرد و در حال انتخاب پيمانکار براي احداث تصفيه خانه

38- سطح زيركشت پنج سال اخير كارخانه : 6975 (1380) , 7310 (1381) ؛ 7710 (1382) , 5684 (1383) , 4788 (1384)

39- ميزان چغندر توليدي پنج سال اخير : 154.500 (1380) , 261.914 (1381) , 262.689 (1382) , 183.443 (1383) , 177.272 (1384)

40- عيار چغندر قند پنج سال اخير : 66/17 (1380) , 23/16 (1381) , 55/17 (1382) , 44/18 (1383) , 14/18 (1384)

41- درجه خلوص چغندرقند در پنج سال اخير: : 39/85 (1380) , 52/83 (1381) , 06/85 (1382) , 17/87 (1383) , 46/87 (1384)
42- استحصال پنج سال اخير : 146/79 (1380) , 66/65 (1381) , 31/68 (1382) , 855/74 (1383) , 182/77 (1384)

43- ظرفيت عملي كارخانه در پنج سال اخير : 1869 (1380) , 2205 (1381) , 1977 (1382) , 2107 (1383) , 2080 (1384)

45- حداكثر فاصله تا مناطق چغندركاري: 255 کيلومتر
46- مقدار بذر چغندرخريداري شد و نوع آن :
بذر معمولي و کاليبره 80000 کيلوگرم ـ بذر منوژرم 8000 واحد

47- مقدار سموم دفع آفات و نوع آن :
سموم علف کش و قارچ کش و حشره کش 9500 ليتر

48 - تعداد چغندركاران : 3744 نفر
49- مناطق مهم چغندركاري : مناطق پايين ولايت , ديزباد سرجام , نيشابور , جلگه رخ , سرخس و درگز

50- تعداد دستگاه ديفوزيون : يک دستگاه
- نوع دستگاه ديفوزيون : BMA برجي
- ظرفيت هر دستگاه ديفوزيون : 3500 تن در روز

51- تعداد دستگاه پرس تفاله : 4 دستگاه
- نوع دستگاه پرس : يک دستگاه پرس افقي و سه دستگاه پرس عمودي
- شركت و كشور سازنده پرس : شرکت سالزگيتر آلمان

52- نوع تفاله خشك توليدي: بريکت ـ پرک
- ظرفيت اسمي دستگاه تفاله خشك كن : دو دستگاه ـ هر دو دستگاه 100 تن در روز توليد تفاله خشک
- شركت و كشور سازنده تفاله خشك كن : شرکت CUFP لهستان
-
53-ميزان تصفيه شکر خام در روز: 420 تن در روز
54- ميزان شكرسفيد توليدي ساليانه از چغندر و شكرخام ( ساليانه – روزانه ) :
چغندر : 500-410 تن در روز ـ 50000-41000 تن در سال
شکر خام : 400 تن در روز ـ 40000 تن در سال

55- ظرفيت قند توليدي ( روزانه – ساليانه ) : روزانه 360-0 تن و ساليانه 36000-0 تن

56- تعداد انبار هاي قند و شکر: 4 انبار
57- نوع انبارهاي قند و شکر : سوله با سقف شيرواني

58- مورد مصرف ملاس توليدي : قندگيري از ملاس , تفاله خشک کن و فروش
- ظرفيت اسمي قند گيري از ملاس : 100 تن در روز
- شركت و كشور سازنده سيستم قندگيري از ملاس : باند فيلتر و رآکتور شرکت سالزگيتر آلمان , بقيه دستگاهها لهستاني

59-- فاصله كارخانه از معدن سنگ آهك : 140 کيلومتر
- مقدار سنگ آهك مصرفي ساليانه : 20000 تن در سال

60- فاصله كارخانه از معدن كك :
- مقدار ساليانه مصرف كك :
- مقدار گاز مصرفي ساليانه در كوره آهك : 600 مترمکعب در ساعت که در سال بستگي به تعداد روزهاي بهره برداري دارد

61- تعداد كوره بخار : 5 دستگاه
- ظرفيت توليد بخار : اسمي 170 تن در ساعت و عملي 125 تن در ساعت
- شركت و كشور سازنده كوره بخار : واترتيوب شرکت برانسورک هلند ـ واترتيوب شرکت CBKK لهستان ـ فايرتيوب شرکت ماشين سازي اراک

- فشار بخار كوره و درجه حرارت بخار داغ كوره : واترتيوب با فشار بخار 38 اتمسفر و 450 درجه سانتيگراد ـفايرتيوب با فشاربخار 10 اتمسفر و 185 درجه سانتيگراد
- سوخت كوره بخار و ميزان مصرف ساليانه : مازوت/گاز ـ هرکدام از بويلرهاي سه گانه 4 مشعل دارد که هر مشعل 612 مترمکعب بر ساعت گاز مصرف مي کند.

62- تعداد توربين بخار : 4 عدد
- شركت وكشور سازنده توربين بخار :
سه توربين هر دستگاه با ظرفيت توليد 2/2 مگاوات برق شرکت ZAMCH لهستان و يک توربين شرکت SKODA چکسلواکي با ظرفيت توليد 4 مگاوات
- تعداد دور در دقيقه : 3000-1000
- فشار بخار ورودي : 36 اتمسفر
- حرارت بخار ورودي : 440 درجه سانتيگراد
- فشار بخار رتور : 3 بار-
63- تعداد ژنراتور : 4 دستگاه سنکرون دوقطبي
- شركت و كشور سازنده ژنراتور :
سه ژنراتورشرکت ZAMCH لهستان و يک ژنراتور شرکت SKODA چکسلواکي
- تعداد دور در دقيقه در ژنراتور : 3000
-مقدار برق توليدي (کيلووات ساعت) :
سه ژنراتورشرکت ZAMCH لهستان هرکدام با ظرفيت 2/2 مگاوات ساعت و يک ژنراتور شرکت SKODA چکسلواکي با ظرفيت 4 مگاوات ساعت

64- تعداد ديزل : 5 دستگاه
- نيروي محركه هر ديزل : گازوئيل
- شركت و كشور سازنده ديزل : شرکت SKODA چکسلواکي ــ DAF هلند
65- ميزان استفاده از برق شبكه سراسري شهري ( كيلو وات ساعت درسال ) : 5.000.000 و حداکثر ديماند مصرفي از شهر 4000 کيلووات ساعتانجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر ايران
واحد فن آوري اطلاعات

سايتهاي اعضاء و مرتبط با صنعت
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR