مشخصات کارخانه هاي قند و شکر ايران
فريمان
مشخصات كلي
1- نام كارخانه : فريمان
2- سال تأسيس : 1337
3- سال بهره برداري: 1338
4- نام کامل شرکت: كارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان
5- آدرس و شماره تلفن کارخانه:
خراسان رضوي – شهرستان فريمان 7-6223983(0512) و 52-6253342(5120)

6-آدرس و شماره تلفن دفتر تهران:
خيابان ميرداماد – شماره 233 تلفن 99-22255097(021)

7- نوع شرکت: سهامي عام
8- وابستگي به نهادها: مقدار حدود هشت درصد سهام متعلق به آستان قدس رضوي است

9-ميزان سرمايه شرکت: 000ر000ر000ر65 ريال

10- تعداد سهامداران: بيش شش تا هفت هزارنفر بعلت معاملاتي كه صورت ميگيرد درنوسان مي باشد 0
11- اسامي سهامداران عمده:
آستان قدس رضوي – شركت سرمايه گذاري ملي ايران – كارخانه قند شيرين – موسسه خيريه بيت الرضا ( ع ) موقوفه مرحوم يوسف گرجستاني – آقاي حاج مصطفي توكل هرندي – خانم فاطمه حسين جواهري 0

12- اسامي هيئت مديره:
حاج علي باقر زاده چهارجوئي – دكتر جعفر زاده – مهندس گرجستاني – حاج مصطفي توكل هرندي – حاج مهدي كاظمي – حاج سيد محمد صادقي – مهندس محمد علي شاملو 0

13-مدير عامل: مهندس مرتضي الهي
14- رئيس کارخانه: مهندس علي ناظران
15-مدير فني کارخانه: مهندس حميد خرم
16- مدير کشاورزي: مهندس حسين حسين زاده
17- مدير بازرگاني: مهندس نادر حريرچيان
18-وضعيت شرکت از نظر بورس اوراق بهادار: پذيرفته شده

19-سال ورود به بورس: خرداد ماه سال 1354
20- سرمايه گذاري در ديگر شرکت ها با ذکر نام و ميزان :
قند شيرين قند جام قند قهستان قندبيستون شركت سنگاه
170000000 ريال 000ر000ر500ر8 ريال 000ر000ر500ريال 000ر000ر700ر12ريال 000ر000ر000ر2ريال

21-ظرفيت کارخانه در زمان تاسيس: 1000 تن چغندر در روز
22- گواهينامه هاي بين المللي: درحال اخذ گواهينامه iso 9002

23-داراي گواهي استاندارد از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران: ميباشد 0

24-تعداد کل پرسنل: كارگردائمي 229نفر- موقت ( حداكثردوره تعميرات 315نفرنيمه شهريور ماه حداكثر دوره بهره برداري 1447 نفرنيمه آذرماه ) 0
25- تعداد پرسنل مالي و اداري: 34 نفر
26-تعداد پرسنل فني: 19 نفر
27- تعداد کارگران دائم و فصلي: 229 نفردائم و 1447 نفر موقت

28-آدرس پست الکترونيک کارخانه: info@ fariman sugar factory. com
29-آدرس سايت اينترنتي کارخانه: Fariman Sugar Factory . com WWW.

30- آخرين ظرفيت اسمي كارخانه : 3500 تن چغندر در روز

مشخصات خاص
31- تعداد روزهاي كاركرد كارخانه در پنج سال اخير :
1385 1384 1383 1382 1381
از 15/7/85 ادامه دارد 139 روز 107 روز 0 16 روز 167 روز

32- ارتفاع كارخانه از سطح دريا : 1450 متر
33- مساحت کل كارخانه : 351960 مترمربع با ضريب طبقات
34- مساحت زير بناي كارخانه : 77034 مترمربع با ضريب طبقات
35- شركت هاي سازنده كارخانه : شركت پلي مكس سكوپ لهستان

36- منابع تأمين آب كارخانه و مقادير آن : سد فريمان و چاه ها

37-نوع سيستم دفع فاضلاب کارخانه : لاگون ته نشيني


38- سطح زيركشت پنج سال اخير كارخانه :
1385 1384 1383 1382 1381
6135 هكتار 5787 هكتار 6797 هكتار 6065 هكتار 6616 هكتار

39- ميزان چغندر توليدي پنج سال اخير :
بعلت كمبود 1385 1384 1383 1382 1381
سوخت مايع 230820 199831 210006 264690 233408
و قطع سوخت گاز

40- عيار چغندر قند پنج سال اخير :
1385 1384 1383 1382 1381
70/18 51/18 73/18 73/17 73/16

41- درجه خلوص چغندرقند در پنج سال اخير:
1385 1384 1383 1382 1381
22/86 75/87 99/86 58/85 96/85
42- استحصال پنج سال اخير :
1385 1384 1383 1382 1381
؟ 60/85 05/79 60/73 82/75

43- ظرفيت عملي كارخانه در پنج سال اخير :
1385 1384 1383 1382 1381
1903 2319 2241 1963 2082

44- حداكثر فاصله تا مناطق چغندركاري : حداكثر فاصله از كارخانه تا دورترين منطقه چغندركاري 220 كيلومترميباشد 0
45- مقدار بذر چغندرخريداري شده و نوع آن :
بذرRIZOFORT 800 واحد بذرPAULINA 2800 واحد
بذر LAETITIA 900 واحد بذر DOROTEA 6800 واحد
بذر PERSIA 100 واحد جمع كل 11400 واحد
46- مقدار سموم دفع آفات و نوع آن :
سموم قارچ كش : سموم حشره كش :
سم 300 ليتر دورسبان 5508 ليتر
سم سولفور 4000 كيلوگرم دانتيل 1000 ليتر
سم كالكسين 5000 ليتر فن والريت 2000 ليتر
سم فلينت 50 كيلوگرم آوانت 200 ليتر
سم علف كش :
سم نابواس 500 كيلوگرم سم تارگا 200 ليتر
سم بتانال پروگرس 800 ليتر سم سافاري 19 كيلوگرم
سم گلتيكس 1000 كيلوگرم سم بتانال 2000 ليتر

47- تعداد چغندركاران : 4065 نفر

48 – مناطق مهم چغندركاري :
1- فريمان 2- رخ 3- سرجام 4- جام 5- ميانجام 6-زاوه
49- تعداد دستگاه ديفوزيون : چهاردستگاه


- نوع دستگاه ديفوزيون : بوكاولف - DDS-BMA

- ظرفيت هر دستگاه ديفوزيون : درحال حاضر فقط ديفوزيون بوكاولف با 3500 تن ظرفيت كار ميكند 0
- ظرفيت هردستگاه ديفوزيون : درحال حاضر فقط ديفوزيون بوكاولف با 3500 تن ظرفيت كار ميكند 0
يكدستگاه 3500 تني يكدستگاه 2000 تني يكدستگاه 1000 تني يكدستگاه 750تني

50- تعداد دستگاه پرس تفاله تر : پنج دستگاه پرس تفاله تر از نوع سالزگيتر
- نوع دستگاه پرس تفاله خشك
- سه دستگاه پرس مفتولي KAHI آلمان
- دو دستگاه پرس تفاله قالبي ( بريكت ) BRUCK – SCHLOSSER GERMANY

- شركت و كشور سازنده پرس تفاله تر : سالز گيتر آلمان

51- نوع تفاله خشك توليدي : مفتولي – پرك – قالبي
- ظرفيت اسمي دستگاه تفاله خشك كن : 145/TON/DAY ( دودستگاه )
- شركت وكشور سازنده تفاله خشك كن : يكدستگاه BUTTNER يكدستگاه شركت منگان
52- ميزان تصفيه شكر خام در روز : ظرفيت اسمي كارخانه براي مصرف شكرخام 45تن در 24 ساعت مي باشد0
53-ميزان شكرسفيد توليدي ساليانه از چغندر وشكر خام ( ساليانه – روزانه ) :
شمر سفيد روزانه 150 تن ، ساليانه 15000 تن 0
54- ظرفيت قندتوليدي (روزانه – ساليانه ) :
ظرفيت اسمي محصول توليدي كارخانه براي قند حدود 400 تن در24 ساعت مي باشد كه بستگي به سياست كارخانه دارد كه از كدام محصول و چقدر توليد نمايد ولي نهايتاً ظرفيت كل محصول توليدي 550 تن در 24 ساعت وتوليد ساليانه بستگي به مقدار چغندرتحويلي يا شكر خام دارد 0 حدود پنجاه هزارتن 0
55- تعداد انبارهاي قندوشكر : سه باب

56- تعداد انبار هاي قند و شکر: مكانيكي
57- مورد مصرف ملاس توليدي : درقسمت قندگيري از ملاس و تفاله خشك توليدي بعنوان مكمل مصرف ميگردد0
- ظرفيت اسمي قند گيري از ملاس : 100تن
- شركت و كشور سازنده سيستم قندگيري از ملاس : آلمان – استفن
58- فاصله كارخانه از معدن سنگ آهك : حدود 60 كيلومتر
- مقدار سنگ آهك مصرفي ساليانه : حدود 5/8 درصد چغندرمصرفي – تقريبا بيست پنج هزارتن ساليانه براي چغندر و شكرخام مصرفي

60- فاصله كارخانه از معدن كك : تقريبا 130 كيلومتر
- مقدار ساليانه مصرف كك : كوره آهك كك سوز از مدار خارج شده است
- مقدار گاز مصرفي ساليانه در كوره آهك : كوره آهك مازوت سوز مي باشد 0
61- تعداد توربين بخار : يك دستگاه 6 مگاواتي و سه دستگاه 2 مگا واتي

- شركت و كشور سازنده كوره بخار : سكوپ لهستان
- تعداد دور در دقيقه : 3000.R.P.M
- فشار بخار ورودي : 6 مگا وات با فشار 35 و 2 مگاوات با فشار 25
- حرارت بخار داغ كوره : 6 مگا وات با حرارت 450 سانتيگراد و 2 مگا وات با حرارت 400 سانتيگراد
- فشار بخار رتور : 2 اتمسفر

62- تعداد ژنراتور : چهار واحد ( 3 واحد MW 2 و 1 واحد MW 6 )
- شركت وكشور سازنده ژنراتور : شركت ZAMECH ساخت كشور لهستان

- تعداد دور در دقيقه در ژنراتور : 3000 r.p.m
- مقدار برق توليدي ( كيلووات ساعت ) : 19673480 كيلووات درسال – 6500kw/h درايام بهره برداري
63- تعداد ديزل : دو دستگاه
- نيروي محركه هرديزل : موتور

- شركت وكشور سازنده ديزل : مرليس انگلستان - CONZ آلمان
64- ميزان استفاده از برق شبكه سراسري شهري ( كيلو وات درسال ) kw/h 1634000 معادل kw/h 1000 در روز 0انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر ايران
واحد فن آوري اطلاعات

سايتهاي اعضاء و مرتبط با صنعت
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR