Iranian Sugar Factories Syndicate
Englishپست الكترونيكارتباط با ماسايتهاي مرتبطآرشيو عكستشكيلاتدر باره ماصفحه اصلي

 

جستجوي پيشرفته

 

364مورد يافت شد

نوع مالكيت نوع توليد استان نوع كشت سال عملكرد نام كارخانه كد كارخانه نمايش عملكرد
نيشكريخوزستانبهارهنيشکر دعبل خزائي1081
چغندريكرمانشاهبهاره1375بيستون82
بنياد مستضعفانچغندريخراسانبهاره1375شيروان203
چغندريآذربايجان غربيبهاره1375شهد194
چغندريسمنانبهاره1375شاهرود185
چغندريمرکزيبهاره1375شازند176
چغندريخوزستانبهاره1375دزفول167
چغندريچهار محال بختياريبهاره1375چهارمحال بختياري158
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1375چناران149
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1375تربت حيدريه1210
چغندريخراسانبهاره1375شيرين خراسان2111
چغندريفارسبهاره1375پارس912
چغندريخراسانبهاره1375جوين1313
چغندريكرمانبهاره1375بردسير714
چغندريخوزستانبهاره1375اهواز615
چغندريفارسبهاره1375اقليد516
بنياد مستضعفانچغندرياصفهانبهاره1375اصفهان417
اتكاچغندريكرمانشاهبهاره1375اسلام آباد318
چغندريآذربايجان غربيبهاره1375اروميه219
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1375آبكوه120
خصوصيچغندريآذربايجان غربيبهاره1375پيرانشهر1021
نيشكريخوزستانبهاره1375قند امام خميني10422
خصوصيچغندريخراسانبهاره1375تربت جام1123
نيشكريخوزستانبهاره1375نيشکر دعبل خزائي10824
چغندريخراسانبهاره1375فريمان2225
نيشكريخوزستانبهاره1375قند امير کبير10326
نيشكريخوزستانبهاره1375نيشکر کارون10227
دولتينيشكريخوزستانبهاره1375نيشکر هفت تپه10128
چغندريكهكيلويه و بويراحمدبهاره1375ياسوج3629
چغندريتهرانبهاره1375کرچ3530
چغندريهمدانبهاره1375هگمتان3431
چغندريخراسانبهاره1375نيشابور3332
چغندريخراسانبهاره1375قهستان2533
چغندريقزوينبهاره1375قزوين2434
چغندريلرستانبهاره1375لرستان2635
چغندريفارسبهاره1375مرودشت2736
چغندرياردبيلبهاره1375مغان2837
چغندريفارسبهاره1375ممسني2938
چغندريآذربايجان غربيبهاره1375مياندوآب3039
چغندرياصفهانبهاره1375نقش جهان3240
چغندريفارسبهاره1375فسا2341
چغندريآذربايجان غربيبهاره1376شهد1942
چغندريفارسبهاره1376اقليد543
خصوصيچغندريخراسانبهاره1376تربت جام1144
چغندريسمنانبهاره1376شاهرود1845
چغندريمرکزيبهاره1376شازند1746
چغندريخوزستانبهاره1376دزفول1647
چغندريچهار محال بختياريبهاره1376چهارمحال بختياري1548
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1376چناران1449
چغندريخراسانبهاره1376جوين1350
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1376تربت حيدريه1251
خصوصيچغندريآذربايجان غربيبهاره1376پيرانشهر1052
چغندريفارسبهاره1376پارس953
چغندريكرمانشاهبهاره1376بيستون854
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1376آبكوه155
چغندريخوزستانبهاره1376اهواز656
بنياد مستضعفانچغندريخراسانبهاره1376شيروان2057
بنياد مستضعفانچغندرياصفهانبهاره1376اصفهان458
اتكاچغندريكرمانشاهبهاره1376اسلام آباد359
چغندريآذربايجان غربيبهاره1376اروميه260
چغندريهمدانبهاره1376هگمتان3461
چغندريكرمانبهاره1376بردسير762
چغندريتهرانبهاره1376کرچ3563
چغندرياصفهانبهاره1376نقش جهان3264
چغندريخراسانبهاره1376شيرين خراسان2165
نيشكريخوزستانبهاره1376قند امام خميني10466
نيشكريخوزستانبهاره1376قند امير کبير10367
نيشكريخوزستانبهاره1376نيشکر کارون10268
چغندريكهكيلويه و بويراحمدبهاره1376ياسوج3669
نيشكريخوزستانبهاره1376نيشکر دعبل خزائي10870
چغندريخراسانبهاره1376نيشابور3371
چغندريقزوينبهاره1376قزوين2472
چغندريخراسانبهاره1376فريمان2273
دولتينيشكريخوزستانبهاره1376نيشکر هفت تپه10174
چغندريفارسبهاره1376فسا2375
چغندريآذربايجان غربيبهاره1376مياندوآب3076
چغندريخراسانبهاره1376قهستان2577
چغندريلرستانبهاره1376لرستان2678
چغندريفارسبهاره1376مرودشت2779
چغندرياردبيلبهاره1376مغان2880
چغندريفارسبهاره1376ممسني2981
خصوصيچغندريآذربايجان غربيبهاره1377پيرانشهر1082
چغندريسمنانبهاره1377شاهرود1883
چغندريآذربايجان غربيبهاره1377شهد1984
چغندريخوزستانبهاره1377دزفول1685
چغندريچهار محال بختياريبهاره1377چهارمحال بختياري1586
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1377چناران1487
چغندريخراسانبهاره1377جوين1388
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1377تربت حيدريه1289
خصوصيچغندريخراسانبهاره1377تربت جام1190
چغندريمرکزيبهاره1377شازند1791
چغندريفارسبهاره1377پارس992
چغندريكرمانشاهبهاره1377بيستون893
چغندريكرمانبهاره1377بردسير794
چغندريخوزستانبهاره1377اهواز695
چغندريفارسبهاره1377اقليد596
بنياد مستضعفانچغندرياصفهانبهاره1377اصفهان497
اتكاچغندريكرمانشاهبهاره1377اسلام آباد398
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1377آبكوه199
چغندريتهرانبهاره1377کرچ35100
بنياد مستضعفانچغندريخراسانبهاره1377شيروان20101
چغندريآذربايجان غربيبهاره1377اروميه2102
نيشكريخوزستانبهاره1377قند امام خميني104103
چغندريخراسانبهاره1377نيشابور33104
چغندريخراسانبهاره1377شيرين خراسان21105
نيشكريخوزستانبهاره1377نيشکر دعبل خزائي108106
نيشكريخوزستانبهاره1377قند امير کبير103107
نيشكريخوزستانبهاره1377نيشکر کارون102108
دولتينيشكريخوزستانبهاره1377نيشکر هفت تپه101109
چغندريكهكيلويه و بويراحمدبهاره1377ياسوج36110
چغندريهمدانبهاره1377هگمتان34111
چغندرياصفهانبهاره1377نقش جهان32112
چغندريقزوينبهاره1377قزوين24113
چغندريآذربايجان غربيبهاره1377مياندوآب30114
چغندريفارسبهاره1377فسا23115
چغندريخراسانبهاره1377قهستان25116
چغندريلرستانبهاره1377لرستان26117
چغندريفارسبهاره1377مرودشت27118
چغندرياردبيلبهاره1377مغان28119
چغندريفارسبهاره1377ممسني29120
چغندريخراسانبهاره1377فريمان22121
چغندريآذربايجان غربيبهاره1378شهد19122
چغندريخوزستانبهاره1378اهواز6123
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1378تربت حيدريه12124
چغندريمرکزيبهاره1378شازند17125
چغندريخوزستانبهاره1378دزفول16126
چغندريچهار محال بختياريبهاره1378چهارمحال بختياري15127
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1378چناران14128
چغندريخراسانبهاره1378جوين13129
چغندريسمنانبهاره1378شاهرود18130
خصوصيچغندريخراسانبهاره1378تربت جام11131
خصوصيچغندريآذربايجان غربيبهاره1378پيرانشهر10132
چغندريفارسبهاره1378پارس9133
اتكاچغندريكرمانشاهبهاره1378اسلام آباد3134
چغندريكرمانبهاره1378بردسير7135
چغندريفارسبهاره1378اقليد5136
بنياد مستضعفانچغندرياصفهانبهاره1378اصفهان4137
چغندريخراسانبهاره1378فريمان22138
چغندريآذربايجان غربيبهاره1378اروميه2139
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1378آبكوه1140
چغندريكرمانشاهبهاره1378بيستون8141
دولتينيشكريخوزستانبهاره1378نيشکر هفت تپه101142
بنياد مستضعفانچغندريخراسانبهاره1378شيروان20143
چغندريخراسانبهاره1378شيرين خراسان21144
نيشكريخوزستانبهاره1378نيشکر دعبل خزائي108145
نيشكريخوزستانبهاره1378قند امام خميني104146
نيشكريخوزستانبهاره1378نيشکر کارون102147
چغندريكهكيلويه و بويراحمدبهاره1378ياسوج36148
چغندريهمدانبهاره1378هگمتان34149
چغندريخراسانبهاره1378نيشابور33150
چغندريقزوينبهاره1378قزوين24151
نيشكريخوزستانبهاره1378قند امير کبير103152
چغندريفارسبهاره1378فسا23153
چغندرياصفهانبهاره1378نقش جهان32154
چغندريخراسانبهاره1378قهستان25155
چغندريلرستانبهاره1378لرستان26156
چغندريفارسبهاره1378مرودشت27157
چغندرياردبيلبهاره1378مغان28158
چغندريفارسبهاره1378ممسني29159
چغندريآذربايجان غربيبهاره1378مياندوآب30160
خصوصيچغندريآذربايجان غربيبهاره1379پيرانشهر10161
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1379آبكوه1162
چغندريمرکزيبهاره1379شازند17163
چغندريخوزستانبهاره1379دزفول16164
چغندريچهار محال بختياريبهاره1379چهارمحال بختياري15165
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1379چناران14166
چغندريخراسانبهاره1379جوين13167
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1379تربت حيدريه12168
خصوصيچغندريخراسانبهاره1379تربت جام11169
چغندريآذربايجان غربيبهاره1379شهد19170
چغندريفارسبهاره1379پارس9171
چغندريكرمانشاهبهاره1379بيستون8172
چغندريكرمانبهاره1379بردسير7173
چغندريخوزستانبهاره1379اهواز6174
چغندريفارسبهاره1379اقليد5175
بنياد مستضعفانچغندرياصفهانبهاره1379اصفهان4176
اتكاچغندريكرمانشاهبهاره1379اسلام آباد3177
چغندريآذربايجان غربيبهاره1379اروميه2178
بنياد مستضعفانچغندريخراسانبهاره1379شيروان20179
چغندريخراسانبهاره1379شيرين خراسان21180
نيشكريخوزستانبهاره1379قند امام خميني104181
چغندريخراسانبهاره1379فريمان22182
چغندريسمنانبهاره1379شاهرود18183
نيشكريخوزستانبهاره1379نيشکر دعبل خزائي108184
نيشكريخوزستانبهاره1379قند امير کبير103185
نيشكريخوزستانبهاره1379نيشکر کارون102186
دولتينيشكريخوزستانبهاره1379نيشکر هفت تپه101187
چغندريكهكيلويه و بويراحمدبهاره1379ياسوج36188
چغندريهمدانبهاره1379هگمتان34189
چغندريخراسانبهاره1379نيشابور33190
چغندرياصفهانبهاره1379نقش جهان32191
چغندريفارسبهاره1379ممسني29192
چغندرياردبيلبهاره1379مغان28193
چغندريفارسبهاره1379مرودشت27194
چغندريلرستانبهاره1379لرستان26195
چغندريخراسانبهاره1379قهستان25196
چغندريقزوينبهاره1379قزوين24197
چغندريفارسبهاره1379فسا23198
چغندريآذربايجان غربيبهاره1379مياندوآب30199
چغندريفارسبهاره1380فسا23200
چغندريآذربايجان غربيبهاره1380مياندوآب30201
چغندريفارسبهاره1380ممسني29202
چغندرياردبيلبهاره1380مغان28203
چغندريفارسبهاره1380مرودشت27204
چغندريلرستانبهاره1380لرستان26205
چغندرياصفهانبهاره1380نقش جهان32206
چغندريقزوينبهاره1380قزوين24207
چغندريخراسانبهاره1380قهستان25208
نيشكريخوزستانبهاره1380قند امام خميني104209
چغندريخراسانبهاره1380نيشابور33210
نيشكريخوزستانبهاره1380نيشکر کارون102211
چغندريكهكيلويه و بويراحمدپاييزه1380ياسوج36212
چغندريكهكيلويه و بويراحمدبهاره1380ياسوج36213
دولتينيشكريخوزستانبهاره1380نيشکر هفت تپه101214
چغندريخراسانبهاره1380فريمان22215
نيشكريخوزستانبهاره1380قند امير کبير103216
خصوصيچغندريخراسانبهاره1380تربت جام11217
چغندريهمدانبهاره1380هگمتان34218
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1380تربت حيدريه12219
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1380آبكوه1220
چغندريآذربايجان غربيبهاره1380اروميه2221
بنياد مستضعفانچغندرياصفهانبهاره1380اصفهان4222
چغندريفارسبهاره1380اقليد5223
چغندريخوزستانبهاره1380اهواز6224
بنياد مستضعفانچغندريخراسانبهاره1380شيروان20225
چغندريكرمانبهاره1380بردسير7226
چغندريخراسانبهاره1380جوين13227
خصوصيچغندريآذربايجان غربيبهاره1380پيرانشهر10228
چغندريخراسانبهاره1380شيرين خراسان21229
نيشكريخوزستانبهاره1380نيشکر دعبل خزائي108230
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1380چناران14231
چغندريچهار محال بختياريبهاره1380چهارمحال بختياري15232
اتكاچغندريكرمانشاهبهاره1380اسلام آباد3233
چغندريخوزستانبهاره1380دزفول16234
چغندريمرکزيبهاره1380شازند17235
چغندريسمنانبهاره1380شاهرود18236
چغندريآذربايجان غربيبهاره1380شهد19237
چغندريفارسبهاره1380پارس9238
چغندريكرمانشاهبهاره1380بيستون8239
چغندريخوزستانبهاره1381دزفول16240
نيشكريخوزستانبهاره1381نيشکر دعبل خزائي108241
چغندريهمدانبهاره1381هگمتان34242
چغندريفارسبهاره1381اقليد5243
چغندريفارسبهاره1381پارس9244
چغندريفارسبهاره1381فسا23245
چغندريفارسبهاره1381مرودشت27246
چغندريفارسپاييزه1381ممسني29247
چغندريفارسبهاره1381ممسني29248
چغندريمرکزيبهاره1381شازند17249
چغندريخوزستانبهاره1381اهواز6250
چغندريچهار محال بختياريبهاره1381چهارمحال بختياري15251
چغندريكهكيلويه و بويراحمدپاييزه1381ياسوج36252
چغندريكهكيلويه و بويراحمدبهاره1381ياسوج36253
چغندرياردبيلبهاره1381مغان28254
دولتينيشكريخوزستانبهاره1381نيشکر هفت تپه101255
نيشكريخوزستانبهاره1381نيشکر کارون102256
نيشكريخوزستانبهاره1381قند امام خميني104257
نيشكريخوزستانبهاره1381قند امير کبير103258
چغندريكرمانبهاره1381بردسير7259
چغندريخراسانبهاره1381نيشابور33260
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1381آبكوه1261
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1381تربت حيدريه12262
خصوصيچغندريخراسانبهاره1381تربت جام11263
چغندريخراسانبهاره1381جوين13264
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1381چناران14265
بنياد مستضعفانچغندريخراسانپاييزه1381شيروان20266
بنياد مستضعفانچغندريخراسانبهاره1381شيروان20267
چغندريخراسانبهاره1381شيرين خراسان21268
بنياد مستضعفانچغندرياصفهانبهاره1381اصفهان4269
چغندريخراسانبهاره1381قهستان25270
چغندرياصفهانبهاره1381نقش جهان32271
چغندريسمنانبهاره1381شاهرود18272
چغندريآذربايجان غربيبهاره1381اروميه2273
خصوصيچغندريآذربايجان غربيبهاره1381پيرانشهر10274
چغندريآذربايجان غربيبهاره1381شهد19275
چغندريآذربايجان غربيبهاره1381مياندوآب30276
اتكاچغندريكرمانشاهبهاره1381اسلام آباد3277
چغندريكرمانشاهبهاره1381بيستون8278
چغندريلرستانبهاره1381لرستان26279
چغندريخراسانبهاره1381فريمان22280
چغندريقزوينبهاره1381قزوين24281
چغندريخوزستانبهاره1382اهواز6282
بنياد مستضعفانچغندرياصفهانبهاره1382اصفهان4283
چغندرياصفهانبهاره1382نقش جهان32284
چغندريهمدانبهاره1382هگمتان34285
چغندريفارسبهاره1382اقليد5286
چغندريفارسبهاره1382پارس9287
چغندريفارسبهاره1382فسا23288
چغندريفارسبهاره1382مرودشت27289
چغندريمرکزيبهاره1382شازند17290
چغندريكرمانبهاره1382بردسير7291
چغندريلرستانبهاره1382لرستان26292
چغندريچهار محال بختياريبهاره1382چهارمحال بختياري15293
چغندرياردبيلبهاره1382مغان28294
چغندريكهكيلويه و بويراحمدبهاره1382ياسوج36295
دولتينيشكريخوزستانبهاره1382نيشکر هفت تپه101296
نيشكريخوزستانبهاره1382نيشکر کارون102297
نيشكريخوزستانبهاره1382قند امام خميني104298
نيشكريخوزستانبهاره1382قند امير کبير103299
نيشكريخوزستانبهاره1382نيشکر دعبل خزائي108300
چغندريفارسبهاره1382ممسني29301
چغندريخراسانبهاره1382نيشابور33302
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1382آبكوه1303
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1382تربت حيدريه12304
خصوصيچغندريخراسانبهاره1382تربت جام11305
چغندريخراسانبهاره1382جوين13306
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1382چناران14307
بنياد مستضعفانچغندريخراسانپاييزه1382شيروان20308
بنياد مستضعفانچغندريخراسانبهاره1382شيروان20309
چغندريخراسانبهاره1382شيرين خراسان21310
چغندريقزوينبهاره1382قزوين24311
چغندريخراسانبهاره1382قهستان25312
چغندريخوزستانبهاره1382دزفول16313
چغندريسمنانبهاره1382شاهرود18314
چغندريآذربايجان غربيبهاره1382اروميه2315
خصوصيچغندريآذربايجان غربيبهاره1382پيرانشهر10316
چغندريآذربايجان غربيبهاره1382شهد19317
چغندريآذربايجان غربيبهاره1382مياندوآب30318
اتكاچغندريكرمانشاهپاييزه1382اسلام آباد3319
اتكاچغندريكرمانشاهبهاره1382اسلام آباد3320
چغندريكرمانشاهبهاره1382بيستون8321
چغندريخراسانبهاره1382فريمان22322
چغندرياصفهانبهاره1383نقش جهان32323
چغندريآذربايجان غربيبهاره1383اروميه2324
چغندريفارسبهاره1383فسا23325
چغندريقزوينبهاره1383قزوين24326
چغندريخراسانبهاره1383قهستان25327
چغندريلرستانبهاره1383لرستان26328
چغندريفارسبهاره1383مرودشت27329
چغندرياردبيلبهاره1383مغان28330
چغندريخراسانبهاره1383فريمان22331
چغندريآذربايجان غربيبهاره1383مياندوآب30332
چغندريخراسانبهاره1383شيرين خراسان21333
چغندريخراسانبهاره1383نيشابور33334
چغندريهمدانبهاره1383هگمتان34335
چغندريكهكيلويه و بويراحمدبهاره1383ياسوج36336
دولتينيشكريخوزستانبهاره1383نيشکر هفت تپه101337
نيشكريخوزستانبهاره1383نيشکر کارون102338
نيشكريخوزستانبهاره1383قند امير کبير103339
نيشكريخوزستانبهاره1383قند امام خميني104340
نيشكريخوزستانبهاره1383نيشکر دعبل خزائي108341
چغندريفارسبهاره1383ممسني29342
خصوصيچغندريخراسانبهاره1383تربت جام11343
اتكاچغندريكرمانشاهبهاره1383اسلام آباد3344
بنياد مستضعفانچغندرياصفهانبهاره1383اصفهان4345
چغندريفارسبهاره1383اقليد5346
چغندريخوزستانبهاره1383اهواز6347
چغندريكرمانبهاره1383بردسير7348
چغندريكرمانشاهبهاره1383بيستون8349
اتكاچغندريكرمانشاهپاييزه1383اسلام آباد3350
خصوصيچغندريآذربايجان غربيبهاره1383پيرانشهر10351
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1383آبكوه1352
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1383تربت حيدريه12353
چغندريخراسانبهاره1383جوين13354
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1383چناران14355
چغندريچهار محال بختياريبهاره1383چهارمحال بختياري15356
چغندريخوزستانبهاره1383دزفول16357
چغندريمرکزيبهاره1383شازند17358
چغندريسمنانبهاره1383شاهرود18359
چغندريآذربايجان غربيبهاره1383شهد19360
بنياد مستضعفانچغندريخراسانپاييزه1383شيروان20361
چغندريفارسبهاره1383پارس9362
خصوصيچغندريآذربايجان غربيبهاره1384پيرانشهر10363
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1384آبكوه1364
!موردي يافت نشد